Der er i Danmark over 500 almene boligorganisationer der tilsammen rummer over 580.000 almene boliger. 


Men hvad er egentlig tanken bag de almene boliger?

At skabe boliger for ALLE, og skabe fællesskab og demokrati.

Som lejer i en almen boligforening er du også medejer af foreningen, og du kan på lige fod med andre, være med til at bestemme hvad der skal ske i foreningen. Det kaldes beboerdemokrati.  


Beboerdemokrati er typisk dansk, og noget vi skal værene om og beskytte.

Mister vi demokratiet mister vi også mange af vores grundlæggende danske værdier. 

Men hvad foregår der egentlig bag lukkede døre? Og er beboerdemokrati virkelig den selvfølge det burde være?


Hvorfor bliver Fie Mølholt ved med at lyve? 

Kan bestyrelsen blive siddende?

Og kan Claus Thomsen virkelig være direktør med det han har gjort?


ER DU NYSGERRIG PÅ HVAD DER FOREGÅR BAG DØREN HOS FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING?


Har du lyst til at vide mere?

Eller noget du vil dele?


Jeg vil løbende opdatere siden med "Seneste nyt" og de øvrige sager jeg har kendskab til i Frederikshavn Boligforening.

 

Øverst finder du et menu punkt "Sagerne" hvor du kan læse mere om de enkelte sager. 


Alt materiale på denne side har jeg indsamlet dels fra min tid som beboer og medlem af organisationsbestyrelsen, dels fra boligforeningen selv og ikke mindst hvad jeg har fået gennem aktindsigt. 


Jeg deler det jeg mener der er relevant, og kommer med min personlige vurdering af sagerne. 


Har du kommentarer, spørgsmål eller information du ønsker at dele? 


Kommentarer og bemærkninger vil blive gjort synlige på siden - vil du være anonym så skriv det og jeg respekterer det fuldt ud. 

Du kan dog ikke være anonym overfor mig, da jeg vil have dine oplysninger. 


Udfyld kontaktformular eller send en mail kontakt@almenindsigt.dk

 
 
 
 

01.09.2022

Eniig kan IKKE bekræfte at det var en fejl at beboerne i Frederikshavn Boligforening betalte for TV og Internet i Direktørens sommerhus. 

Kim Madsen har siden 2020 påstået at det betalte TV og Internet i hans sommerhus, var en fejl, og at han intet kendte til det. Direktør Claus Thomsen, daværende regnskabschef, havde heller ingen kommentarer til det. Men hvordan kan både en direktør og en regnskabschef overse at der hver måned er bogført "TV og Internet, Merkurvej XX, Hals" som er adressen på direktørens sommerhus?


Eniig var længe om at svare - men svaret er enkelt. Kim Madsen ringer i 2019 og klager over hans TV signal ikke virker i sommerhuset. Derefter bliver regningen fremover sendt til Frederikshavn Boligforening att: Brian Thomsen "Energispecialist" i Frederikshavn Boligforening. Derefter er regningerne troligt blevet betalt af Frederikshavn Boligforening. 

Til et ekstraordinært møde i 2020 fremkommer det pludselig at der er tale om en fejl, som Eniig har undskyldt, og at dele af regningerne vil blive refunderet. Men det svare stemmer slet ikke overens med hvad Eniig (i dag Stofa/Norlys) har oplyst i sagen. Her er der intet om en fejl. De kan dog oplyse at Brian Thomsen opsiger TV pakken, selvom den jo reelt tilhører Kim Madsen. Men dette gøres først i april 2020, 2 måneder efter at Kim Madsen og Claus Thomsen først gøres opmærksom på at det bliver betalt  - eller måske at det er opdaget. Og først i august, lige før mødet, kommer så undskyldningen fra Eniig - som så er skrevet at en markedføringsmedarbejder og navnsat af en salgskonsulent... 

Ja det tegner til at være interessant. 

Og glem ikke at Kim Madsen under hele forløbet har påstået at der IKKE var betalt TV og Internet af boligforeningen

Læs mere her

 


11.08.2022

Frederikshavn Kommune har endnu ikke svaret Bolig og Planstyrelsen på de uddybende spørgsmål. 

4. juli 2022 bad Bolig og Planstyrelsen Frederikshavn kommune uddybe nogle spørgsmål i forbindelse med at Frederikshavn Boligforeing i 2021 brugte beboernes målere til at stemme daværende direktør ind i Forsyningens bestyrelse. Men svarene lader vente på sig. 


Spørgsmålene til kommunen er gengivet her:

Hvad indebærer det, at brugere vedvarende råder over vandforsyningsinstallationerne? – det gør lejere, plejehjemsbeboere normalt ikke. De kan normalt ikke frit ændre på installationerne. Jf. valgregulativets pkt. 3.2.?

  • Af valgregulativets pkt. 8.3 fremgår, at fysiske og juridiske personer, som ikke er tilsluttet som kunder, men som aftager en eller flere forsyningsydelser til eget forbrug (altså Brugere), og som ønsker at afgive stemme, kan anmode om udlevering af digitalt ID til brug for stemmeafgivelsen. Betyder det, at der er  tale om brugere, der ikke har eget brugernr., og som afregner for deres forbrug med boligorganisationen? Valgregulativets punkt 3.3 fastsætter, at der er én stemme pr. kundenummer, som forbrugeren aftager til eget forbrug – hvordan hænger pkt. 3.3 sammen med pkt. 8.3- hvordan forholder det sig for brugeren, hvis boligorganisationen som kunde allerede har brugt kundenummeret og afgivet stemme? – kan lejeren samtidig afgive stemme?
  • Hvad dækker de 129 målere/kundenr. over?
  • Valgregulativet er forsyningsselskabets regler for valg af forbrugerrepræsentanter – hvordan vurderer forsyningsselskaberne boligorganisationernes brug af reglerne?

Det er yderst interessante spørgsmål der er stillet. Især spørgsmålet om de 129 målere/kundenumre er interessant, for nu er Frederikshavn Boligforening nødt til at tydeliggøre præcis hvilke boliger der har stemt. Og her er det værd at genbesøge listen over dem der har stemt, for der er et par interessante afdelinger med. Især beboerne i Østervrå og Hørby må vente spændt på at få svar på om deres ret til selv at bestemme over måleren, er blevet tilsidesat. Men også andre afdelinger er interessante. Eksempelvis kan nævnes en afdeling, hvor der kun er afgivet 1 stemme, vel og mærke en afdeling der afregner direkte med forsyningen selv. Det interessante med afdelingen er at der ikke er hverken fælleshus eller fælles vaskeri længere. Det forsvandt for mange år siden. Noget tyder dog på at afdelingen stadig betaler for en tilslutning, selvom den burde være slettet da bygningen blev permanent fjernet. 

Vi er flere der venter i spænding. Indtil da, kan du genlæse hele sagen her 


09.08.2022

Beboere i Frederikshavn Boligforening betalte til Socialdemokratiets kongres. 

I 2018 deltog daværende formand, Bjarne Walentin, i Socialdemokratiets årlige kongres. Billetten for deltagelse blev betalt af beboerne.


Socialdemokratiet har nu endelig bekræftet at Frederikshavn Boligforening, eller en repræsentant herfra, IKKE har deltaget i deres kongres. Hvorvidt Bjarne Walentin deltog som privatperson, kan de af hensyn til GDPR ikke oplyse. Men bilag viser at Frederikshavn Boligforening har betalt for det, på vegne af Bjarne Walentin, så mon ikke han har deltaget, nu hvor han jo også er medlem af Socialdemokratiet. 

LÆS RESTEN HER


15.07.2022

Beboere kan ikke få svar fra Fie Mølholt. 

Fie Mølholt opfordrer deltagerne på orienteringsmødet til at informere dem der ikke kunne deltage. Denne opfordring gælder dog ikke for Fie selv.

Flere afdelinger i Frederikshavn Boligforening har ikke deres egen afdelingsbestyrelse, hvorfor organisationsbestyrelsen fungerer som deres afdelingsbestyrelse. Men beboerne i disse afdelinger kan dog ikke få svar fra deres formand, Fie Mølholt. 

I mere end en uge forsøgte en beboer at få svar på, hvad der var blevet oplyst til det tidligere omtalte orienteringsmøde angående valget til Forsyningen. 

Fie vil ikke fortælle beboeren hvad der er foregået på mødet, til trods for at Fie tidligere har skrevet at hun håber at dem der deltog, ville informere dem der ikke kunne deltage. Det gælder så tilsyneladende ikke for de beboere, der ikke har en afdelingsbestyrelse.


Det er tidligere oplyst at Fie Mølholt ikke tillod at afdelingsbestyrelse sendte en stedfortræder til orienteringsmødet, hvorfor flere afdelinger ikke fik muligheden for at få information om hvad der er foregået, ud over hvad der fremgår af det tvivlsomme resumé der nu er tilgængeligt. Fie svarede direkte at bestyrelsen havde ret til selv at vælge hvem der skulle deltage, og det kan de jo have helt ret i. Men der er vel ikke foregået noget på det møde, der ikke tåler at blive hørt af andre. Med mindre Frederikshavn Boligforening og Fie Mølholt stadig mener at lukkethed er vejen til bedre beboerdemokrati. 


Du kan læse mere her, hvor du også kan se hvad Fie Mølholt svarer beboeren. Ville du som beboere acceptere et sådan svar?


Korrespondancen er anonymiseret: 

28.06.2022

Hej organisationsbestyrelse

Jeg er beboer i Frederikshavn Boligforening, og bor i en afdeling hvor der IKKE er en afdelingsbestyrelse. Derfor kan jeg altså ikke få grundig og uddybende information om hvad der blev sagt på mødet i går. 

Jeg er blevet informeret om at I fungerer som vores afdelingsbestyrelse, og derfor henvender jeg mig til jer for at få et klart og tydeligt referat fra mødet i går. 

Venlig hilsen

X


28.06.2022

Hej X

Hvilken afdeling bor du i ?

Venlig hilsen

Fie Mølholt

Sendt fra min iPhone


28.06.2022

Hej Fie

Hvad skal du bruge den oplysning til?

Nr. (99)

Vh X


29.06.2022

Hej X

Igen tak for din mail.

Det er jo kedeligt vi har beboere der bekymrede, dette er grunden til vi gerne vil vide hvilken afdeling du kommer fra.

Vi har jo ingen mulighed for at berolige en afdeling hvis vi ikke ved hvilken afdeling det drejer sig om.

Venlig hilsen

Fie Mølholt

Sendt fra min iPa


29.06.2022

Hej igen Fie

Ja tak, men du svarer fortsat ikke på det spørgsmål jeg har stillet. Kan jeg få et svar på hvad et referat fra mødet eller kan jeg ikke? 

Nu er jeg jo ikke en afdeling der spørger, men en beboer i en afdeling. Forstår ikke helt hvorfor du skriver du vil berolige en afdeling. Jeg har vel som beboer ret til at få svar på spørgsmålet?


30.06.2022

Hej X

Når referatet er klart bliver det lagt på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Fie Mølholt

Sendt fra min iPad


30.06.2022

Tak. Men hvornår er det ændret til at der skal laves referat? 

Jeg ringede til jer mandag, hvor jeg fik oplyst at der ikke vil blive taget referat. Jeg har også hørt fra deltagere på mødet at der kun vil blive lagt et resume ud. 

Hvornår kan jeg  at se det referat? Det er vel skrevet på dagen og klar til at blive lagt ud så snart mødet er slut? 


Vh X


04.07.2022

Hej X 

Jeg har ikke fået svar omkring hvilken afdeling du bor i.

I øvrigt er det i dag 8 dage siden mødet blev afholdt, vi sætter resume på hjemmesiden når det er klart.

  

Med venlig hilsen

 Fie Mølholt

bestyrelsesformand


04.07.2022

Jeg holder sommerferie og træffes igen mandag, den 8 august 2022.

 

Med venlig hilsen

Fie Mølholt


06.07.2022

Resumé fra orienteringsmøde i Frederikshavn Boligforening afslørede en vigtig detalje. 

Frederikshavn Boligforening har ikke sat sig ind i reglerne for forbrugervalg, da de i 2021 stemte direktør Kim Madsen, Frederikshavn Boligforening, ind i Forsyningens bestyrelse. 

Det resumé der i går blev tilgængeligt indeholder ikke noget nyt, tværtimod bliver det igen bekræftet at Frederikshavn Boligforening, med Fie Mølholt som formand, har handlet magtfuldkomment, uden hensyn til beboerdemokratiet. Det står klart af indholdet af omtalte resumé, at ingen helt ved om det de har gjort er lovligt.

Det er muligt at det ikke kræver nogle kompetencer at sidde i en bestyrelse, men lad os ikke glemme at der sidder en formand, Fie Mølholt, der har været i bestyrelsen i over 15 år, en bankrådgiver, Helle Sindal Thomsen, og et byrådsmedlem, Thomas Hjort. Og så kan man ikke undskylde sig bagefter med, at man ikke kendte til reglerne.

 

Jeg skal ikke gøre mig klog på hvordan de arbejder hos advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain, eller hvordan advokat og partner, Niels Vase, normalt arbejder. Men jeg vil dog tillade mig at være lidt kritisk overfor at Niels Vase møder op til et orienteringsmøde, og alene præsenterer hvad der allerede er oplyst i sagen om forbrugervalget i Frederikshavn Forsyning.

Det fremgår ingen steder, hverken i han præsentation, eller i spørgsmålene nedenfor at Niels Vase har taget stilling til valgregulativet, bekendtgørelsen eller i øvrigt lovligheden af at Frederikshavn Boligforenings nuværende direktør Claus Thomsen, og formand Fie Mølholt, har brugt de129 stemmer i forbrugervalget.


I præsentationen fra Niels Vase, står på side 3, ”Min involvering” at han har deltaget i møde med bestyrelsen 23. maj 2022, og igen 20. juni 2022. Der foreligger dog INGEN tilgængelige referater fra disse møder. Igen er der tale om møder som ingen kender til. Og hvorfor? Ja det ved kun deltagerne på det møde.

I præsentations næstsidste side står der et punkt ”Hvad nu?” og her er det fremført at der skal udarbejdes et notat til Frederikshavn Kommune. Hvad for et notat der er tale om, fremgår dog ingen steder.
Der står også at uklarheder fra BL og Frederikshavn Kommune skal afklares.
Men hvorfor har advokaten ikke forberedt sig på dette inden mødet? Hvorfor foreligger der i præsentationen ikke en juridisk vurdering fra Hjulmand og Kaptain?


Om Niels Vase kun har deltaget for at forsøge at blåstemple hvad boligforeningen har gjort, eller skabe endnu mere uklarhed, vides ikke.
Men det er klart at Frederikshavn Boligforening ikke har undersøgt reglerne, eller i øvrigt gjort sig bekendt med om de havde kompetencerne, før et halvt år efter de har afgivet stemmerne.


Og så kan man undre sig over at den anden boligforening i Frederikshavn Kommune – Vesterport – har søgt fuldmagt til at bruge afdelingernes fællesmålere. Er det fordi Vesterport har forstået valgregulativet anderledes end Frederikshavn Boligforening? Fordi Vesterport faktisk har fået afklaret deres kompetencer? Eller fordi Frederikshavn Boligforening igen har ageret magtfuldkomne, uden respekt for de enkelte beboere og beboerdemokratiet?

Konklusionen er enkel: Frederikshavn Boligforening har handlet uden at vide om det de har gjort, er lovligt eller ej. De har gjort som de plejer – ageret ud fra hvad DE SELV MENER er rigtigt og forkert. Og som altid søger man først at finde svar når det bliver opdaget, at der måske ikke er handlet helt efter bogen.


Du finder det omtalte resume her - Hvad er din vurdering? Føler du dig oplyst nok om hvad der er foregået på det møde?

https://www.frederikshavnboligforening.dk/media/416353/2022-06-27-resum%C3%A9-orienteringsmoede.pdf

01.07.2022

Bolig- og Planstyrelsen vil have flere svar

Bolig og Planstyrelsen har bedt Frederikshavn kommune svare på uddybende spørgsmål efter at kommunen har sendt sit notat.

Du finder notatet under "Forbrugervalg 2021"

Hvad styrelsen har stillet af spørgsmål kommer når der er svar på aktindsigten. 


Jeg kontaktede selv både Frederikshavn Kommune og Bolig- og Planstyrelsen med nogle spørgsmål jeg mente var relevante. Om de har stillet samme spørgsmål må vi vente og se

30.06.22

Fie Mølholt forstår ikke politianmeldelse nu hvor både kommunen og BL har frikendt dem

Journalist Rasmus Visby oplyst i går i podcast (LINK) at Frederikshavn Boligforening er blevet politianmeldt af borgere i Frederikshavn Kommune.


Personligt kender jeg til beboerne der har valgt at politianmelde Frederikshavn Boligforening for brug af beboernes stemmer til Forsyningsvalget i 2021, hvilket vi også kort drøfter i gårsdagens podcast som du kan finde på ovenstående link. 

Fie Mølholt er uforstående, og begrunder det med at både Frederikshavn Kommune og BL - Boligernes Landsorganisation har frikendt dem. 

Men er Frederikshavn Kommune og BL dommere i denne sag? Og kan en landsorganisation og en kommune bare sådan frikende en boligforening? Ja det er første gang jeg har hørt om det. Mig bekendt, og som det fremgår af kommunens notat er det kun kommunens vurdering at boligforeningen ikke har gjort noget "ulovligt. Det er så begrundet i at kommunen kun delvist har redegjort for lovgrundlaget for afstemningen samt at kommunen kun har foretaget en vurdering. Dertil skal det nævnes at Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn, har givet udtryk for at hun glæder sig over at sagen nu ligger hos Bolig- og Planstyrelsen, da det efter hendes udtalelse er dem der skla foretage den endelige afgørelse. 


Så er de frikendt af Frederikshavn Kommune? Ja det må du selv vurdere. 

Du kan læse min vurdering i læserbrevet, som du finder link til i nyheden "Orienteringsmøde i Frederikshavn Boligforening". Notatet fra Frederikshavn kommune er tilgængeligt ved at følge link til podcast som nævnt i overskriften. Det vil også snarest blive tilgængeligt her på siden, sammen med alt det øvrige materiale. 


Og hvad med BL? Hvornår er det at de har frikendt Frederikshavn Boligforening?

De har udtalt til både TV, Rasmus Visby og jeg selv, at de IKKE vil gå ind i den konkrete sag. Dette er også fremhævet i Kommunens notat. 

Men måske er der noget BL ikke har fortalt os endnu? At de alligevel går ind i sager når det gælder Frederikshavn Boligforening? Måske, de gjorde det i hvert fald i 2020, omend det var lidt en tynd forklaring de kom med. Den kan du læse om når jeg når dertil.


Du kan læse mere under "seneste nyt" samt "Forbrugervalg 2021" hvor du også finder alle de omtalte dokumenter