Frederikshavn Boligforening og Socialdemokratiet

Beboerne i Frederikshavn Boligforening betalte til Socialdemokratiet. 

I 2018 deltog daværende formand, Bjarne Walentin, i Socialdemokratiets årlige kongres. Billetten for deltagelse blev betalt af beboerne. 


Socialdemokratiet har nu endelig bekræftet at Frederikshavn Boligforening, eller en repræsentant herfra, IKKE har deltaget i deres kongres. Hvorvidt Bjarne Walentin deltog som privatperson, kan de af hensyn til GDPR ikke oplyse. Men bilag viser at Frederikshavn Boligforening har betalt for det, på vegne af Bjarne Walentin, så mon ikke han har deltaget, nu hvor han jo også er medlem af Socialdemokratiet. 


Beløbet er ikke stort, og det er i princippet heller ikke pengene det handler om. 

Tilbage i 2020, under hele sagen om mistillid, blev der første gang sat spørgsmål ved hvorfor beboerne betaler for at Bjarne skal deltage i en kongres hos Socialdemokratiet. På det tidspunkt var der intet svar at hente, hverken hos regnskabschefen Claus Thomsen, ny direktør i boligforeningen, hos bestyrelsen, direktøren eller Bjarne Walentin selv. Ingen vidste tilsyneladende noget, og ville ikke udtale sig til de to bestyrelsesmedlemmer der stillede spørgsmål.


Nu godt 2 år efter er det kommet frem at Claus Thomsen, direktør i Frederikshavn Boligforening og daværende regnskabschef, godt kendte til deltagelsen. Om det skyldes at journalist Rasmus Visby,

www.visbysverden.dk, skabte lidt fokus på det bilag der netop dokumenterer at beboerne har betalt for deltagelse i en socialdemokratisk kongres, ved kun Claus Thomsen. 

Claus Thomsen oplyser i en mail til kommunaldirektøren i Frederikshavn, at Bjarne Walentin deltog i en debat på kongressen, fordi der var et mål om at fokusere på at hjælpe oplandet med fremtidens boliger og infrastruktur. Samme information skulle, ifølge Claus Thomsen, være sendt i en SMS til borgmester Birgit Hansen fra daværende direktør Kim Madsen. Denne SMS findes dog tilsyneladende ikke længere. Om det er fordi den aldrig har eksisteret, eller den blot er slettet får vi nok aldrig svar på. 

Et kig i programmet for kongressen indeholder dog intet omkring hverken fremtidens boliger eller infrastruktur, såvel som Bjarne Walentin heller ikke er nævnt i programmet. 


Men hvorfor ville Frederikshavn Boligforening ikke oplyse dette, da de i 2020 blev spurgt? Er det fordi de ikke havde et svar dengang, og de har brugt 2 år på at komme med en “forklaring”?

Noget tyder på at Frederikshavn Boligforening ikke fortæller sandheden, for ifølge Socialdemokratiet, så har der ikke deltaget nogen fra Frederikshavn Boligforening i deres kongres.

Og umiddelbart indeholder programmet ikke en debat vedrørende infrastruktur og boliger i oplandet, tværtimod er der fokus på både Europa Parlamentet og den forestående valgkamp, hvor vi blandt andet ser et billede af borgmester i Frederikshavn, Birgit Hansen, med en lille oplysning om hendes socialdemokratiske kampagne-campingvogn. Og den campingvogn har sin helt egen fortælling, for den har nemlig stået på parkeringspladsen i Frederikshavn Boligforening i flere år, helt gratis. Ifølge Birgit Hansen, blev denne gratis opmagasinering af campingvognen sidestillet med partistøtte, og ja, hun mener at en boligforening gerne må give partistøtte. Den historie kommer snarest. 


Du kan læse svaret fra Socialdemokratiet, mailen fra Claus Thomsen til kommunaldirektøren, bilaget og programmet fra kongressen nedenfor.