Det kræver ingen særlige kompetencer at være bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand i Frederikshavn Boligforening. 


Organisationsbestyrelsen har det overordnede

juridiske og økonomiske ansvar for boligforeningen!

Hvad omfatter det juridiske og økonomiske ansvar?


Boligernes Landsorganisation lavede i 2008 et informationshæfte der enkelt og letlæseligt forklarer hvad det vil sige at være medlem af en organisationsbestyrelse i en almen boligforening. 

Da jeg blev valgt ind i 2019, fik jeg faktisk udleveret selv samme hæfte fra Kim Madsen, daværende direktør. Og jeg har da også læst i den, en del gange. Men om Fie Mølholt og resten af banden kender til den, det vides ikke. 


Her fremhæves et par af de væsentligste punkter: 

Som bestyrelsesmedlem forventes det, at man aktivt tilegner sig alt relevant materiale til bestyrelsesmøder, at man får en vis indsigt i den almene leje

lovgivning, samt at man holder sig boligpolitisk opdateret. Derudover kvalificerer det bestyrelsens arbejde og samarbejde, at alle bestyrelsesmedlemmer stiller spørgsmål og skaber dialog, så man styrker beslutninger, men også at man siger fra, når man mener, der tages beslutninger, der ikke er korrekte.

Et "fornuftigt" bestyrelsesmedlem forsøger altså at sætte sig ind i lovgivningen, forholder sig kritisk ved at stille spørgsmål og sige fra. 


Begreber som etik, troværdighed og åbenhed er væsentlige, når man er en del af en bestyrelse.

Det er altså afgørende at bestyrelsen handler etisk korrekt, ikke lyver eller fordrejer sandheden, samt sikrer åbenhed i deres kommunikation.


Boligorganisationen bliver løbende kontrolleret af et revisionsfirma. Denne løbende kontrol må ikke fungere som en sovepude, hvor bestyrelsen konkluderer, at når revisionen ikke har bemærkninger, så er alting nok helt i orden. 

Man har selv pligt til at være udfarende og kræve at få oplysninger at se, hvis man er i tvivl om, at alt er, som det skal være.

Med det overordnede økonomiske ansvar, følger også en forpligtelse til at stille spørgsmål til økonomien - uanset om man er sagkyndig eller ej. 


Almindeligt bestyrelsesarbejde er som hovedregel ikke omfattet af tavshedspligt, men derimod af en pligt til at oplyse beboerne om arbejdet i bestyrelsen. Tavshedspligten må således ikke føre til en kløft imellem bestyrelsen og beboerne med heraf følgende klager over manglende informationer, lukkethed, indspisthed o.l.

Tilbage til åbenhed og synlighed. Bestyrelsen er valgt af beboerne for at varetage deres interesser, og beboerne skal ikke holdes i det skjulte. 


Om Fie Mølholt og den øvrige bestyrelse i Frederikshavn Boligforening handler efter disse principper, kan du passende selv vurdere. 

Jeg modtager gerne din mening om det.