HVORDAN BLEV FIE MØLHOLT FORMAND?

Og hvornår blev hun det?

Det er ikke helt klart om hvordan og hvornår Fie Mølholt blev valgt som Formand i Frederikshavn Boligforening, eller om hun har "taget selv" indtil hun faktisk blev valgt i 2021? Og skal man ikke være valgt for at kunne stille op til genvalg?

Se med nedenfor, hvor jeg prøver at finde hoved og hale i hvornår og hvordan Fie blev formand. 

Vedtægterne: 

Vedtægterne er ændret 16. september 2021, hvorfor der her gengives de vedtægter der var gældende på tidspunktet hvor Fie Mølholt blev valgt som formand. 


§ 10: Hvert år afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning ordinært repræsentantskabsmøde. 

Dagsordenen for dette skal omfatte følgende punkter:

(...)

6. Valg af formand for bestyrelsen når denne er på valg. jf. § 14 stk. 3.

(...)


§ 14: Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer inklusive formanden blandt boligforeningens medlemmer, samt boligforeningens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. 

stk. 3 Hvert andet år afgår formanden (...)


Det er dermed fastlagt i vedtægterne at formanden vælges af repræsentantskabet.

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde 15. september 2020,

udsendt 28. august 2020:

Pkt. 9.

Valg af formand frem til ordinært repræsentantskabsmøde 2022. Fie Mølholt blev på ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 26. maj 2020 (efter aftale med tilsynet) valgt so formand frem til ordinært repræsentantskabsmøde. Fie Mølholt har tilkendegivet, hun stiller op som formand. 


Tilsynsmyndigheden (Frederikshavn Kommune) har altså aftalt med Frederikshavn Boligforening at bestyrelsen kan vælge en formand? 


Jeg deltog i det møde, og der blev ikke på daværende tidspunkt nævnt noget om tilsynsmyndigheden. Der blev også på det møde fremhævet meget klart at bestyrelsen IKKE kan vælge en formand, men alene kan vælge en fungerende formand. Det ville flertallet dog ikke høre på.

Det blev også pointeret at der skulle indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde så der kunne vælges en formand, da det alene er repræsentantskabet der kan vælge dette. Men igen, det ville flertallet i bestyrelsen ikke høre på. 

Fie Mølholt og Kim Madsen valgte, med støtte fra BL's konsulent Søren Madsen, at tilsidesætte vedtægterne på flere områder. 


Grundet COVID 19 blev mødet aflyst og først afholdt i 2021. Læs mere nedenfor.


Hvad tilsynsmyndigheden oplyser om dette, må vi vente lidt endnu med svar på. 

 

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde for 2020,

2. september 2021, udsendt 3. august 2021:

Pkt. 8.

Valg af formand. På valg er Fie Mølholt, der er villig til genvalg


Men hov?! Fie er jo ikke blevet valgt endnu. Hvordan kan hun så være villig til genvalg?

Fie stillede op som formand til repræsentantskabet for 2020. Dette blev aflyst grundet COVID 19, og udskudt til 2021. Og i mellemtiden er Fie så blevet valgt. Men af hvem?

 

Tilsynsmyndighedens referat fra Styringsdialog 1. december 2020

Ledelse og demokrati: 

Der har i løbet af 2020 verseret en sag i boligorganisationen ... Bestyrelsesformanden har valgt at træde tilbage, og repræsentantskabet har valgt en ny formand og 2 nye medlemmer. 


Hvornår var det lige at repræsentantskabet valgte en ny formand?

Ja det var i hvert fald ikke på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 26 august 2020, hvor jeg blandt andet blev stemt ud.


Til trods for at det gentagne gange blev fremhævet i bestyrelsen, at der på dette møde skulle vælges en formand, uanset resultatet af dagens afstemning, ville Fie Mølholt ikke høre tale om dette. Hun kunne ikke forestille sig at repræsentantskabet ikke havde tillid til hende, og derfor var det meningsløst.

Repræsentantskabet var samlet 26. august 2020, men de måtte ikke på dette møde vælge en formand, for det ønskede Fie Mølholt og Kim Madsen ikke.  


Lad os bare lige spole lidt tilbage.

Fie Mølholt stillede først op i 2021, vedrørende mødet for 2020, og blev først valgt som formand 2. september 2021. 

Hvordan kan tilsynsmyndigheden (Frederikshavn Kommune) så skrive i et referat fra december 2020, at repræsentantskabet har valgt en formand i 2020?

Svaret på det spørgsmål må vi vente lidt på endnu, da tilsynsmyndigheden endnu ikke har svaret.