HVORFOR VIL INGEN BO PÅ ØRNEVEJEN SKOLE?

"Det bliver de mest attraktive boliger i Frederikshavn, og vi glæder os over at vores gamle skole får nyt liv"


Det var ordene fra daværende direktør Kim Madsen og daværende formand for bestyrelsen Bjarne Walentin, da de for 5-6 år siden skulle overbevise beboerne i Frederikshavn Boligforening om at Ørnevejen Skole skulle blive til luksusboliger i Frederikshavn Boligforening.

I 2018 startede ombygningen for alvor. Og den medførte både gentagne budgetoverskridelse, ubehagelige overraskelser i byggeriet, "kreative" indretningsløsninger, besparelser på alt og lidt forsinkelse, og ikke mindst MANGLENDE INTERESSE I AT BO DER!

HVORFOR VIL INGEN BO DER?

Jeg sad selv i bestyrelsen i Frederikshavn Boligforening da renoveringen stod på, og udfordringerne var til stede helt fra starten. Der var flere uforudsete udgifter end forventet. Bygningen var ikke helt som man havde ventet, og ikke mindst var fordelingen af rum i lejlighederne, ikke helt så let som først antaget. Det har naturligvis en vis charme at boligerne er lidt "skæve" i indretningen og ikke to lejligheder er ens. Men når der også er gået på kompromis med kvaliteten, og materialerne ikke helt lever op til løfterne, ja så mister det sin charme. 


Allerede tilbage i 2021 stod det klart at Ørnevejen skole ikke blev den succes, som det var søsat til at være. Ingen vil tilsyneladende bo i de "luksuriøse" boliger i den gamle skole. Der skulle ellers have været rift om dem. Både daværende formand Bjarne Walentin og daværende direktør Kim Madsen, kunne se sig selv bo i denne vidunderlige skole. Men heller ikke de ville flytter derned. Ingen vil åbenbart bo der. Men hvad er egentlig årsagen til det?

Er det den dårlige indretning og fordeling af rum? Prisniveauet? Indeklimaet? De billige løsninger? Bedre udvalg andre steder? Boligforeningens omdømme? De ekstremt små altaner?

Eller er det måske bare sandheden, at det kun var daværende direktør Kim Madsen og daværende formand Bjarne Walentin der kunne se glæden i at bevare den skole de selv har gået i. Noget tyder i hvert fald på at borgerne i Frederikshavn Kommune ikke deler entutiasmen. 


Et halvt år efter byggeriet stod færdigt var kun 8 af de i alt 40 færdige lejligheder udlejet. I dag er der dog lejet lidt flere boliger ud, men der er lang vej endnu for de i alt 17 boliger der lige nu stadig står tomme. 

Læs hvad udlejningschefen fortæller her: 

https://www.tv2nord.dk/frederikshavn/skole-bygget-om-for-millioner-kun-otte-af-40-lejligheder-er-udlejet


Den store lejeledighed har ikke kun betydning for afdelingen selv, men for alle i Frederikshavn Boligforening. 

Til seneste repræsentantskabsmøde blev der sågar stillet et forslag, der handlede om at sælge Ørnevejen Skole, da den helt enkelt er en for stor omkostning for beboerne i Frederikshavn Boligforening. Forslaget blev naturligvis ikke taget pænt imod. Det ændrer dog ikke på at lejeledigheden har store økonomiske konsekvenser. 

I 2021 belastede de tomme boliger således boligforeningens økonomi med 3.100.000 kr. Den økonomiske konsekvens af de tomme lejemål betyder at dispositonsfonden, boligforeningens "opsparing", hver måned må dække det den manglende husleje der ikke kommer ind.

Og netop dispositionsfonden er et følsomt emne i Frederikshavn Boligforening. Igennem de sidste 7 år har dispositionsfonden ikke dækket lejetab i afdelinger med overskud, idet Frederikshavn kommune har givet boligforeningen dispensation for at styrke den ekstremt svækkede dispositionsfond. 

Det betyder for beboere i afdelinger med overskud at de både skal dække lejetab i deres egen afdeling, men også lejetab i afdeling 48 Ørnevejen skole. Og der er som bekendt kun en måde at dække det tab på: Huslejestigning.

Med de ledige lejligheder der er på nuværende tidspunkt, juli 2022, er der hver måned manglende indtægter på 133.527 kr. for de tomme lejligheder på Ørnevejen Skole. Hvis ikke situationen ændrer sig, vil også 2022 give medføre et solidt indhug i dispositionsfonden på 1,6 millioner kr.


Det er dog ikke alle der er utilfredse med lejlighederne på Ørnevejen Skole. Nyvalgte bestyrelsesmedlem Jan, der også er formand i afdelingen, har aldrig fortrudt at han flyttede fra huset og ned på den gamle skole. Og han mener ikke at de små altaner, der knap kan rumme en stol, er for små. Ifølge ham handler det om at tilpasse sig... 

Om det er de rosende ord til Kanal Frederikshavn om Ørnevejen skole og Frederikshavn Boligforening der sikrede ham bestyrelsespladsen vides ikke. Men mon ikke Fie Mølholt bruger samme metode som bestyrelsen altid har gjort? Få dem ud der er kritiske, og fang dem der er mulige at forblænde med løgn og magtens beruselse. 

Du kan læse hvad Jan mener om Ørnevejen her. 

http://m.kanalfrederikshavn.dk/index.php?id=482&tx_ttnews%5Btt_news%5D=105383&cHash=ebd6fbe953cb28d775b0dca3063aca15


AULAEN - Det håbløse projekt?

Og så er der en interessant bygning ved siden af Ørnevejen Skole -  AULAEN.

Oprindeligt skulle bygningen være revet ned, da der er tale om en gammel gymnastiksal i en elendig forfatning. Problemet var bare at det kostede penge at rive bygningen ned, og de penge var ikke at finde, for budgettet for Ørnevejen Skole var allerede overskredet.

Og hvad gør man så? Ja man bikser en god idé sammen og sælger idéen om et fælleshus til en pris som ingen kan sige nej til.

For kun 2 kr. om måneden pr. lejemål for lejligheder uden for Frederikshavn, og 4 kr. om måneden pr. lejemål for boliger i Frederikshavn kunne beboerne nu få adgang til det mest geniale projekt nogensinde - et fælles aktivitetshus. 


Ikke nok med at det kunne gøres for næsten ingen penge, så ville AULAEN også være med til at skabe endnu større interesse for at bo i Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn Kommune, og lejeledigheden ville være tæt på 0. 
Daværende formand Bjarne Walentin og daværende direktør Kim Madsen lovede gentagne gange beboerne, at hvis blot halvdelen meldte sig til, ville prisen på 2 og 4 kr. holde. Og der var ikke grænser for hvad den AULA kunne bruges til, og ja, så var det jo meget billigere end at rive bygningen ned (?)


Men sådan gik det naturligvis ikke med AULAEN, og noget tyder på at det ikke bliver helt så let som de først troede. For indtil nu er det fortsat uklart hvor mange afdelinger der faktisk vil være med. Og økonomien er for længst gået langt over det oprindelige budget på 7 millioner kr. 

Status er lige nu, at projektet allerede har kostet et par millioner, og ingen af de gode idéer er blevet til noget.

AULAEN har ikke skabt en beboertilgang og beboerne er ikke længere så sikre som de har været .