06.07.2022

Resumé fra orienteringsmøde i Frederikshavn Boligforening afslørede en vigtig detalje. 

Frederikshavn Boligforening har ikke sat sig ind i reglerne for forbrugervalg, da de i 2021 stemte direktør Kim Madsen, Frederikshavn Boligforening, ind i Forsyningens bestyrelse. 

Det resumé der i går blev tilgængeligt indeholder ikke noget nyt, tværtimod bliver det igen bekræftet at Frederikshavn Boligforening, med Fie Mølholt som formand, har handlet magtfuldkomment, uden hensyn til beboerdemokratiet. Det står klart af indholdet af omtalte resumé, at ingen helt ved om det de har gjort er lovligt.

Det er muligt at det ikke kræver nogle kompetencer at sidde i en bestyrelse, men lad os ikke glemme at der sidder en formand, Fie Mølholt, der har været i bestyrelsen i over 15 år, en bankrådgiver, Helle Sindal Thomsen, og et byrådsmedlem, Thomas Hjort. Og så kan man ikke undskylde sig bagefter med, at man ikke kendte til reglerne.

 

Jeg skal ikke gøre mig klog på hvordan de arbejder hos advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain, eller hvordan advokat og partner, Niels Vase, normalt arbejder. Men jeg vil dog tillade mig at være lidt kritisk overfor at Niels Vase møder op til et orienteringsmøde, og alene præsenterer hvad der allerede er oplyst i sagen om forbrugervalget i Frederikshavn Forsyning.

Det fremgår ingen steder, hverken i han præsentation, eller i spørgsmålene nedenfor at Niels Vase har taget stilling til valgregulativet, bekendtgørelsen eller i øvrigt lovligheden af at Frederikshavn Boligforenings nuværende direktør Claus Thomsen, og formand Fie Mølholt, har brugt de129 stemmer i forbrugervalget.


I præsentationen fra Niels Vase, står på side 3, ”Min involvering” at han har deltaget i møde med bestyrelsen 23. maj 2022, og igen 20. juni 2022. Der foreligger dog INGEN tilgængelige referater fra disse møder. Igen er der tale om møder som ingen kender til. Og hvorfor? Ja det ved kun deltagerne på det møde.

I præsentations næstsidste side står der et punkt ”Hvad nu?” og her er det fremført at der skal udarbejdes et notat til Frederikshavn Kommune. Hvad for et notat der er tale om, fremgår dog ingen steder.
Der står også at uklarheder fra BL og Frederikshavn Kommune skal afklares.
Men hvorfor har advokaten ikke forberedt sig på dette inden mødet? Hvorfor foreligger der i præsentationen ikke en juridisk vurdering fra Hjulmand og Kaptain?


Om Niels Vase kun har deltaget for at forsøge at blåstemple hvad boligforeningen har gjort, eller skabe endnu mere uklarhed, vides ikke.
Men det er klart at Frederikshavn Boligforening ikke har undersøgt reglerne, eller i øvrigt gjort sig bekendt med om de havde kompetencerne, før et halvt år efter de har afgivet stemmerne.


Og så kan man undre sig over at den anden boligforening i Frederikshavn Kommune – Vesterport – har søgt fuldmagt til at bruge afdelingernes fællesmålere. Er det fordi Vesterport har forstået valgregulativet anderledes end Frederikshavn Boligforening? Fordi Vesterport faktisk har fået afklaret deres kompetencer? Eller fordi Frederikshavn Boligforening igen har ageret magtfuldkomne, uden respekt for de enkelte beboere og beboerdemokratiet?

Konklusionen er enkel: Frederikshavn Boligforening har handlet uden at vide om det de har gjort, er lovligt eller ej. De har gjort som de plejer – ageret ud fra hvad DE SELV MENER er rigtigt og forkert. Og som altid søger man først at finde svar når det bliver opdaget, at der måske ikke er handlet helt efter bogen.


Du finder det omtalte resume her - Hvad er din vurdering? Føler du dig oplyst nok om hvad der er foregået på det møde?

https://www.frederikshavnboligforening.dk/media/416353/2022-06-27-resum%C3%A9-orienteringsmoede.pdf

01.07.2022

Bolig- og Planstyrelsen vil have flere svar

Bolig og Planstyrelsen har bedt Frederikshavn kommune svare på uddybende spørgsmål efter at kommunen har sendt sit notat.

Du finder notatet under "Forbrugervalg 2021"

Hvad styrelsen har stillet af spørgsmål kommer når der er svar på aktindsigten. 


Jeg kontaktede selv både Frederikshavn Kommune og Bolig- og Planstyrelsen med nogle spørgsmål jeg mente var relevante. Om de har stillet samme spørgsmål må vi vente og se

30.06.22

Fie Mølholt forstår ikke politianmeldelse nu hvor både kommunen og BL har frikendt dem

Journalist Rasmus Visby oplyst i går i podcast (LINK) at Frederikshavn Boligforening er blevet politianmeldt af borgere i Frederikshavn Kommune.


Personligt kender jeg til beboerne der har valgt at politianmelde Frederikshavn Boligforening for brug af beboernes stemmer til Forsyningsvalget i 2021, hvilket vi også kort drøfter i gårsdagens podcast som du kan finde på ovenstående link. 

Fie Mølholt er uforstående, og begrunder det med at både Frederikshavn Kommune og BL - Boligernes Landsorganisation har frikendt dem. 

Men er Frederikshavn Kommune og BL dommere i denne sag? Og kan en landsorganisation og en kommune bare sådan frikende en boligforening? Ja det er første gang jeg har hørt om det. Mig bekendt, og som det fremgår af kommunens notat er det kun kommunens vurdering at boligforeningen ikke har gjort noget "ulovligt. Det er så begrundet i at kommunen kun delvist har redegjort for lovgrundlaget for afstemningen samt at kommunen kun har foretaget en vurdering. Dertil skal det nævnes at Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn, har givet udtryk for at hun glæder sig over at sagen nu ligger hos Bolig- og Planstyrelsen, da det efter hendes udtalelse er dem der skal foretage den endelige afgørelse. 


Så er de frikendt af Frederikshavn Kommune? Ja det må du selv vurdere. 

Du kan læse min vurdering i læserbrevet, som du finder link til i nyheden "Orienteringsmøde i Frederikshavn Boligforening". Notatet fra Frederikshavn kommune er tilgængeligt ved at følge link til podcast som nævnt i overskriften. Det vil også snarest blive tilgængeligt her på siden, sammen med alt det øvrige materiale. 


Og hvad med BL? Hvornår er det at de har frikendt Frederikshavn Boligforening? Og har de det?

De har udtalt til både TV, Rasmus Visby og jeg selv, at de IKKE vil gå ind i den konkrete sag. Dette er også fremhævet i Kommunens notat. 

Men måske er der noget BL ikke har fortalt os endnu? At de alligevel går ind i sager når det gælder Frederikshavn Boligforening? Måske, de gjorde det i hvert fald i 2020, omend det var lidt en tynd forklaring de kom med. Den kan du læse om når jeg når dertil.


Jeg kan kun sige hvad jeg mener: Fie Mølholt lyver! 


29.06.22

Orienteringsmøde i Frederikshavn Boligforening.

Fie Mølholt, formand i organisationsbestyrelsen, mente at nogle af beboerne i Frederikshavn Boligforening skulle have mulighed for at blive orienteret om hvad der for tiden rør sig i boligforening.


Den 14. juni 2022 modtog medlemmer, eller i hvert fald de fleste medlemmer, af afdelingsbestyrelserne i Frederikshavn Boligforening en invitation til et orienteringsmøde.

Det kan undre at bestyrelsen ikke vælger at indkalde repræsentantskabet til mødet, men årsagen til det skal nok findes i mødet er af en "uformel" karakter. 


Og hvad med afdelinger uden en bestyrelse? Ja de må sætte deres lid til at andre informerer dem om mødet. 


En afdelingsbestyrelse havde ikke selv mulighed for at deltage i mødet, og spurgte derfor organisationsbestyrelsen om muligheden for at sende en stedfortræder. Denne mulighed blev blank afvist, fordi det er et "uformelt" møde. Og i samme besked blev det også oplyst at der nok ikke vil blive lavet referat, og dem der ikke kunne deltage ja de må sætte deres lid til at dem der deltog kan redegøre for mødets indhold som Fie Mølholt oplyser det:

"Til gengæld håber vi, at deltagerne vil orientere om mødets indhold i deres egne afdelingsbestyrelser, hvis ikke de deltager fuldtalligt på mødet."  

"Tilsvarende følger det af mødets uformelle karakter, at der ikke nødvendigvis laves referat af mødet."


Det blev dermed gjort klart at beboerne ikke skal forvente et referat, og på selve mødet blev det også oplyst at der kun vil komme et resumé fra mødet. 


Du kan læse mere om hvad hvad der skete på mødet i mit læserbrev som du finder HER 

Læserbrevet er også gengivet i sin fulde tekst nedenfor, hvor du også finder indkaldelsen.

Notatet fra BL vedrørende sagen i 2020 finder du under "2020 starten på det hele"

Notatet fra Frederikshavn kommune kan du finde i forrige nyhed, samt under "Forbrugervalg 2021"

25.06.22

Frederikshavn Kommune har sendt notat til Bolig- og Planstyrelsen

Bolig- og Planstyrelsen har bedt Frederikshavn Kommune redegøre for deres rolle i forbrugervalget i 2021, herunder en vurdering af hvad Frederikshavn Boligforening har gjort i sagen og hvad kommunen i den forbindelse har gjort.


Havde det ikke været for journalist Rasmus Visby, www.visbysverden.dk, så var det nok aldrig kommet til styrelsens kendskab hvad der var foregået i Frederikshavn Boligforening i forbindelse med forbrugervalget til Forsyningen i 2021. Alle havde været lykkeligt uvidende, Fie Mølholg og resten af bestyrelsen, direktør Kim Madsen og souschef Claus Thomsen fra Frederikshavn Boligforening havde fortsat deres egenrådige tilgang til beboerdemikratiet. Og som Fie så fint udtalte det til TV2 Nord "Der er ikke så mange der interesserer sig for det. Og derfor er det nok også at vi tænker så må vi hellere interesseres os på deres vegne" hvor hun forsøger at forklare hvorfor de har brugt beboernes stemmer, uden beboerne er informeret. Forklaringerne har dog over den seneste måned ændret sig en smule. Hvor det tidligere hed sig at Frederikshavn Boligforening havde handlet efter "kutyme" og havde gjort det fordi beboerne ikke selv interesserer sig, så har de nu pludselig kun gjort det fordi de, ifølge dem selv, har retten til det. Om de faktisk har den lovlige ret til det, må du selv vurdere, jeg mener IKKE de har retten til det. 


I mit læserbrev som du finder HER, samt nedenfor, kan du læse mine bemærkninger til hvorfor jeg ikke mener at Frederikshavn Boligforening har retten til at stemme. Du kan også under "forbrugervalg 2021" læse mere om sagen, lytte til podcast samt se de indslag der har vært i TV2 Nord, hvor sagen også har været præsenteret for juridiske eksperter. 


Hvorfor Frederikshavn Kommune på den ene side i notatet kritiserer Frederikshavn Boligforening, og fremhæver at det er uklart hvad der er sket så vælger de på den anden side at skrive at de dog ikke vurderer at Frederikshavn Boligforening har handlet ulovligt. Men når det er sagt, så må der stilles spørgsmål til om den vurdering holder vand. Og om Bolig- og Planstyrelsen er enige. 

Hvorfor Frederikshavn Kommune ikke vælger at få en uvildig til at vurdere sagen, ved vi heller ikke. Men måske en dag vi får svar. 


Nedenfor finder du læserbrev og Notat fra Frederikshavn Kommune